Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας προς της IDEC (www.idec.gr και www.trainingcentre.gr) και τις δράσεις της.

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να σας ενημερώνουμε για εκπαιδεύσεις/ ημερίδες/ σεμινάρια/ προσφορές και σχετικό υλικό για τις υπηρεσίες μας.

  • Βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η IDEC χρειάζεται τη ρητή σας συγκατάθεση ώστε να τηρεί τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας. Θα σας ενημερώνουμε για εκπαιδεύσεις/ ημερίδες/ σεμινάρια/ προσφορές και σχετικό υλικό για τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό είναι το E-mail σας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας απεγγραφή από το newsletter ή επικοινωνώντας με την ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@idec.gr.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.