Στο Google Ads Webinar της IDEC θα μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήστε τις δυνατότητες του Google Ads και να δημιουργήσετε τις δικές σας διαφημίσεις στην μεγαλύτερη πλατφόρμα διαφημίσεων στο internet.
Προωθήστε την επιχείρησή σας, αυξήστε τις πωλήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών σας και κερδίστε νέους πελάτες!

Στο Webinar θα γνωρίσετε πώς να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Google Ads, πώς καθορίζεται η εμφάνιση των διαφημίσεων, πώς να δημιουργήσετε τον δικό σας λογαριασμό διαφημίσεων στο Google Ads, πώς να δημιουργήσετε αποτελεσματικές διαφημίσεις και να μετρήσετε την απόδοσή τους. Επίσης θα μάθετε πώς να συντάξετε επιτυχημένα κείμενα για τις διαφημίσεις της εταιρείας σας.

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας, προγραμματίζεται στον χρόνο που σας εξυπηρετεί και περιλαμβάνει σενάρια, μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα που βασίζονται στο χώρο που ανήκετε και στον τρόπο εργασίας που εφαρμόζετε.

Κατά τη διάρκεια του, έχετε τη δυνατότητα live επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή για την παροχή διευκρινίσεων και την απάντηση ερωτημάτων.

Το σεμινάριο στοχεύει στην ανάπτυξη:

Δημιουργικότητας & Καινοτομίας

Συνεργασίας

Τεχνικών δεξιοτήτων

Επικοινωνίας

Στρατηγικής σκέψης

Αν είστε:

  • Ιδιοκτήτης/τρια εταιρείας
  • Στέλεχος Διοίκησης
  • Στέλεχος HR
  • Ελεύθερος/η επαγγελματίας

Κλείστε ραντεβού μαζί μας για δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση σε σχέση με τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες και τους τρόπους που μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε.